ДУМА, ОПИТ, УКА

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 172

  172. Единство И едност и единство, но најпрвин единственост во единство. Едноста значи неповторливост, единството значи сплотеност на различни интереси и цели. Единственоста е исто...

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 171

  171. Друштвеност-Дружба Друштвеноста не исто што и дружбата, но се слични, блиски, може да се рече и едновремени. Притоа, друштвеноста е во човековата природа, суштина...

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 170

  170. Фанатизам Најопасен непријател на современиот свет и неугаслив оган во човекот нечовек: фанатизам. Еднакво индивидуален и колективен. Секој фанатизам? Не! Оној што е насочен...

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 169

  169. Итрина-Итроштина-Лукавост Не ја сакаме итрината, но во животот се случува да мораме да ја употребиме. Никогаш не сум дозволил, ниту некогаш ќе дозволам да ја...

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 168

  168. Вкус Што е вкусот? Што е добар, а што лош вкус? Од што зависи вкусот? Прашања без одговор? Не, туку прашања за свој одговор. Затоа...

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 167

  167. Цвеќе Нема кој не сака цвеќе. Го сака дури и оној што ретко го има при себе, во себе, крај себе, в раце, в...