ДУМА, ОПИТ, УКА, 149

149. Верување-Верност-Изневера Самосвеста налага прво да веруваш во себе, а потоа во други. Повеќе веруваш во себе одошто во други? Тоа се вика самодоверба. Им...

ДУМА, ОПИТ, УКА, 148

148. Упорност-Истрајност Каква и да е, голема или мала, упорноста најпосле те доведува до некој твој врв. Без неа човек не може да преживее ни...

ДУМА, ОПИТ, УКА, 147

147. Чудо Човекот создава чуда чудејќи му се на светот создаден од Бога. Но не секој човек, туку оној што е секогаш со Бога. На...

ДУМА, ОПИТ, УКА, 146

146. Кавга Има причина за секаква кавга и за секоја со кого било? Нема, ама за секој што ја почнува и ја тера, притоа без...

ДУМА ОПИТ, УКА, 145

145.  Усовршување Човек мора да се усовршува како човек додека е жив. Се усовршува, станува подобар одошто е, дури подобар од кога е најдобар. Затоа...

ДУМА, ОПИТ УКА, 144

144. Благородност Според изразноста и значењето, на благородноста најблиски ѝ се благодушноста, добродушноста и човештината, а блиски ѝ се и милостивоста и доблеста. Таа најмногу...