Невестата што не умеала леб да месит

Една млада невеста не умеала леб да месит. Секое месење ќе го призатуткаше и ќе го испечеше, Господ да го умножит, како кал; нито...
Велигден Veligden

Попот што гледал на гравови кога ќе дојде Велигден

Некој поп си имал во џебо на антеријата педесе зрна грав и секој ден вадел по едно зрно гра, та го врлал. Коа ќе...
Ангел

Ангелот што изваде камен од море

Го пратил Господ ангелот за да му земат душата на еден чоек. Едно влегол в куќи, 'и видел пет дечиња дробни околу татка си...

Ѓаолот препраен на чоек

Имало некој чоек што го карал и го колнал сеедно ѓаолот. Ер што пакос да му се стореше од немукаетот негов, се по ѓаолот...
Извор река Црна, Izvor reka Crna

Изворот од реката Црна

Предание за изворот од реката Црна Старците од селата на Железничката река (Битолско) знаат за изворот од реката Црна оти е затната со безброј руна...

Ќе му плати коа ќе се вати гламна во градина. Али: коа ќе си...

Си бил еден терзија многу борчлија. Во сабота ич не седел в дуќан (чунки у нас во сабота се праи пазар и тогај одат...