Vox populi - гласот на народот

За животот

Вредноста на животот е во загработ на секој негов миг. За да не те одмине или залудно да ти мине. Да знаеш да живееш, значи дека си научил колку е тој минлив, дека ништо друго не останува по него освен малку време со дело, некој чекор што совладал празен простор, и малку спомен дека си бил. Не трчај по животот и не се обидувај да го продолжуваш повеќе отколку што ти е пишано. Затоа што ќе се случи тој предвреме да те претрча, па да стави точка на се. Биди задоволен од себе си додека си жив. Македонски народни пословици: -Во сон се родив, во сон живеам, во сон ќе умрам; -За едно зрно пченица врапчето се ваќа во склупцата и си придаа...

Гајда

Гајдата е дувачки народен инструмент со мев, раширен кај многу европски и воневропски народи: бугарска гаида, македонска гајда, чешка и полска dudy, англиска bagpipe,...

Македонскиот народен вез

Постојат неколку етнографски карактеристики кои македонскиот вез го изделуваат од другите на балканските простори и пошироко. Најнапред, тоа се густо извезените површини во соодветни...
зурла zurla surla сурла

Зурла (сурла)

Тоа е дрвен аерофон музички инструмент со две јазичиња, тип на обоа. Се прави, главно, од ореово, но и од јаболково и црносливо, како...

Канон

Канонот е арапски чалгаџиски инструмент кој, заедно со грнетата (кларинетот), ќемането или цигулката (виолината), утот, лаутата, тарабуката и хармониката, е кордофоничен. Струнен инструмент, еден...
флејта flejta

„Боговски“ инструмент: флејта

Флејтата или флаутата е музички дрвен дувачки инструмент, еден од најподвижните и највиртуозните во таа група. Нејзиниот звук настанува како резултат на струење на...