Кинеските династии Минг и Ќинг

Според што Кинезите во својата долга историја најмногу го бележат владеењето на династиите Минг и Ќинг? Според големиот процут на кинеската наука и култура и...

Основни сознанија за матријархатот

Станува збор за општествено уредување во кое владеат мајките кај примитивните народи.Ваквото семејно или општествено уредување понекогаш се мозначува и како гинекократија или гинократија....