Разлики помеѓу мажите и жените

-Просечниот машки пулс е од 70 до 72 отчукувања во минута; кај жените тој изнесува од 78 до 82 отчукувања во минута; -Просечната тежина на...
za dokazot, dokaz, доказ, за доказот

За доказот

Во логиката станува збор за постапка односно метод со кој се сака да се утврди вистинитоста на некој суд. Притоа, доказни темели или...
pajakova mreza, пајакова мрежа

Пајаковите нишки како хируршки конец

Пајаковата мрежа се смета за чудо во животинскиот свет, а свилата што ја создаваат за најцврста и најеластична материја на светот. Пајаците имаат 6 различни...
Svetlana Boym

Секојдневјето

Извадок од делото на Светлана Бојм (Svetlana Boym) „Митологија на секојдневниот живот во Русија“ „Секојдневјето е модерен поим израснат од секуларизацијата на светогледот, дезинтеграцијата на...
esma redzepova - dzelem dzelem, есма реџепова - Ѓелем, ѓелем

За химната на Ромите „Ѓелем, ѓелем”

Како што е познато, татковина на Циганите односно Ромите е Индија, од која во времето на големите преселби на народите се растуриле на сите...
Crkva Sv. Gjorgji Kratovski Црква „Св. Ѓорѓи Кратовски“

Црква „Св. Ѓорѓи Кратовски“

Црква „Св. Ѓорѓи Кратовски“ е сместена во долниот дел на градот, близу Кратовска Река, до Автобуската станица во Кратово, во дворот на некогашните стари...