Политоника, епизода 10

Подлвекуваме, акцентираме: За вредностите, вредносниот систем и топ- листите бидејќи 'Ова не е топ- листа' затоа што е. Вредноста: иманенција на просторно- временската димензија на секое...

Политоника, епизода 7

Во однос на топ- листите од претходната емисија направивме неколку промени во редоследот, а нудиме и нови предлози. Промените ги направивме според утврдени правила -...

Политоника, епизода 9

Подвлекуваме- акцентираме: "Ова не е топ листа-МММ" со својата концепција претставува негација на општоприфатената функција и цел на топ- листата; нејзино сосема поинакво дефинирање; таа...

Политоника, епизода 3

...Затоа што е ова вистинската топ -листа. Затоа што сме повеќе од сигурни дека откако ќе се слушне, ќе се преслуша, ништо во врска...

Политоника, епизода 4

Зошто овој наш серијал од емисии - проект од јавен интерес, не е топ листа кога таа, како форма и содржина, е основна, стожерна,...

Политоника, епизода 8

На почетокот од оваа 8-ма емисија од проектот 'Ова не е топ- листа' последни променливи изданија на нашите плеј листи кои ги имаат формите...