Политоника, епизода 2

Она што е да не е, и она што не е да е. Можно ли е? Зошто не? Ова е топ листа (МММ) затоа што...

Политоника, епизода 8

На почетокот од оваа 8-ма емисија од проектот 'Ова не е топ- листа' последни променливи изданија на нашите плеј листи кои ги имаат формите...

Политоника, епизода 7

Во однос на топ- листите од претходната емисија направивме неколку промени во редоследот, а нудиме и нови предлози. Промените ги направивме според утврдени правила -...

Политоника, епизода 1

Топ-листите се мошне раширени, прифатени форми на презентација, афирмација, но и рангирање на музичкото, и не само на музичкото творештво. Една од причините за тоа...

Политоника, епизода 3

...Затоа што е ова вистинската топ -листа. Затоа што сме повеќе од сигурни дека откако ќе се слушне, ќе се преслуша, ништо во врска...