Почетна Дела во создавање СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман

СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман

  СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман, 85

  85. Последни срцевини На веб сајтот „Движење за одбрана на македониумот-Македон“ Бисера и Пламен ги објавија своите последни срцевини. Инаку, на сајтот се објавуваат текстови...

  СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман, 84

  84. Пламенов внатрешен монолог Пламен знае за терапевтската моќ на внатрешниот монолог, за него како лек за душата. Не само дека тој овозможува подобро и...

  СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман, 83

  83. Пресвртна средба? Бисера во Монтреал, Канада, на клупа во парк во вечерен час. Сама. Замислена, со весело лице. Одвреме-навреме насмевка на усните. Се навраќа,...

  СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман, 82

  82. Значајно или безначајно Принцип? Став? Животно кредо? За него сè е тоа и исто и слично. Важно негово, без никаква двојба. Дури и кога...

  СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман, 81

  81. Инаква љубов?! Бисера и Пламен за нивната љубов, ден и ноќ пред нејзиното повторно, договорено последно заминување во Монтреал, Канада. Пламен со мирен тон: -Нешто се...

  СРЦЕВИНИ НА САМОТНИ СОПАТНИЦИ, роман, 80

  80. Индивидуализмот и личниот идентитет Творецот Јане Базеркоски, познат скулптор чии скулптури се поставени на разни места во градот, во паркови, долж авении и среде...