Почетна Дела во создавање НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II

НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 941-1.000

  941. А бе кај је?! Нигде го нема!Ни да се јави ни сурато да го извај на видело.Да не фатил уплав од народо!?Ко во...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 890-940

  890. Апашишта на власт, апашишта за неа, апашишта со неа, апашишта без неа. 891. Сè без лице за да не излези на лице, сè криво...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 833-889

  833. Има траги на луѓе шо треба да се следат и траги на луѓе за забораање. 834. Биди достоен и дури стоиш во место. Поготово...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 782-832

  782. Снеможуа срце по многу надминати премрежја. 783. Постојам ко да не сум постоел виден. 784. Било ко да не поминало. 785. Ич не поднесуам помирливост. Иста...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 717-781

  717.Саде наш пат води до нашата цел. 718. Од тебе ко од никоја друга, љубима. 719. Безбели, ќе биди со мене и шо било и шо...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ II, 673-716

  673. Нека биди со тебе како ќе решиш ти. 674. Чоек обично прај најмногу кога му је близу крајо? Шо знам...А знај он кога му...