Дедо Громче

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози

  4. Ни се тера ни се води Здраво-живо народецу мој, Мене ко на дедо Громче сè почесто, скоро дење-ноќе ми иде од народо реченово за оној...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози

  6. Секако? Никако! Здраво-живо народецу мој, Ти знајш дека ја дење-ноќе мислам, промислувам, домислувам за сè што нè снаоѓа и допрва секако ќе нè снајде или...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози

  25. Сите крадат кога лажат Зраво-живо народецу мој, Знам оту ти се сите преку глаа од крадејне и лажејне, ама никако да ти се манат али...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози

  26. Ја и Секајца Здраво-живо народецу мој, Баш сега ми дојде во умо да ви монологизирам цитирајќи од А до Ш еден дијалог со мој другар...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 40

  40. Простаклако Здраво-живо народецу мој, Ако мене ме прашаш шо је то шо ми прај најголема секирација во последново време кај нас, меѓу нас и со...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози

  1. Предгласно мислење или предмонологизирање Здраво-живо народецу мој, Ја сум Дедо Громче. Оној што ме знајш од дамна. А ко што ме знајш од дамна, така...