Почетна Дела во создавање КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXVI

  XXXVI Aполитичен Гласномисленикот Дамјан Истиноски за себе вели дека е аполитичен, без оглед што смета дека има солидни познавања од политикологијата и ги следи политиките...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXV

  XXXV Дамјан книжевникот Нерадо зборува за своето книжевно творештво, за неговите прозни и поетски дела. Што се однесува, пак, на вреднувањето од страна на критиката,...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXIV

  XXXIV Дамјан Истиноски на свој врв Иако тој тврди дека се сосем неважни за неговиот животен и создавачки тек, Дамјановите животни приклученија се суштествени за разбирањето...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXIII

  XXXIII Пристојна живеачка Исказ на Гласномисленикот, Дамјан од Истин, за пристојната живеачка. Запишан од мене по негово почесто потенцирање во последно време: „Пристојноста и непристојноста се во...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXII

  XXXII Обичен и необичен човек Досега имав само една можност да поразговарам со Зора Темелкова за Дамјан Истиноски, неговата „неформална друшка“; за неговата самост и нејзиното...

  КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXXI

  XXXI Самозалажувањето и лажењето Дамјан од Истин: -Ме прашуваш за самозалажувањето и лажењето? Зошто?! Од каде ти дојде тоа на ум? Јас: -Не ми дојде случајно. Го имам на...