Потребно време за читање: 2 минути

1.

Тој бил еден како што е во свое време и колку што ќе биде во време на сите кои штотуку заживуваат или, пак, долго живеат со свои корени.

Ги разбира нештата во нивната суштина, притоа согласувајќи се да останат какви што се или несогласувајќи се да се менуваат само затоа што се од искони на своја земја и во свое време.

Од друга страна, одамна е сосем обессилен како интелектуалец кој со својот морален и интелектуален хабитус би можел одново да ги придвижи нештата кон нова догледлива цел. На која нема крстопат.

Народ, нација, делови од народи

Никако не можам да разберам како може да не се разбира, поточно да не се знае, дури да не се сака да се научи што е народ, а што нација. Па уште за некакви прикриени, но пред сè валкани цели да се измисли идиотизам кој од политикантски и платенички идиоти на власт се прифаќа како некакво „компромисно“ еуфемистичко решение: „делови од народи“. А не треба којзнае колку голема ученост за да се научи суштинското:

Прочитај и за ... >>  ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VIII

-народ е човечка заедница, и тоа етничка-етнос или население-демос.

(За поголемо учење и знаење треба да се имаат предвид и политички народ, конститутивен народ, мнозинство, малцинство, работоспособно население и др.)

Народ е најпрвин етничка заедница составена од луѓе со заеднички етнички идентитет, без оглед на просторноста и временската детерминираност. Македонскиот народ го сочинуваат Македонци, без оглед каде живеат и од кога живеат-постојат; кои имаат заедничко историско и културно наследство кое, пак, нема врска со поранешна или сегашна територијално-политичка поделба. Секој припадник на етнички народ има свој личен етнички идентитет и нема врска со државјанство на матична или друга странска земја. Како демос, народот е целокупното население на некоја територија, сосе етничките, јазичните, религиозните и други поделби;

-нација е збир на сите граѓани на една држава, од различни етноси и со различни религии. Тие се производ на држави, односно на политичко-територијални заедници со „обединувачко“ законодавство и државна политика. Нациите почнуваат да се формираат во 19-от век, како обид да се сочува „нешто“ од колонијализмот во „нова форма“ на неоколонијализам;

Прочитај и за ... >>  ПРИРОДНА СОСТОЈБА, стихозбирка

-делови од народи е, да повторам, измислен идиотизам од политикантски идиоти, ефумеизам за малцинство и немнозинска заедница. Зошто идиотизам? Просто затоа што во една држава секој што не му припаѓа на народот е припадник на „свој“ народ! Без оглед каде, во кој простор се вкоренил и во кое време заживеал и опстојува или е раселен-„растурен“ низ целиот свет.

Како треба да се разбира тоа дека не се разбира, поточно не се знае, ниту се сака да се научи разликата меѓу народ и нација?

Станува збор за прикриена, валкана, нецивилизациска, злосторничка, пеколна цел: бришење-разнебитување-укинување на народ и формирање нација.

Конкретно:

На новоутврдената „зацементирана“ територија украдена од Република Македонија, наречена Северна Македонија да се збрише исконскиот македонски народ, да ги „снема“ Македонците, а да се формира нова нација-Северномакедонци. Ако треба и со сила и со „конфликт“, со пролеана крв на народот и „деловите на народите“.

Претходен написАФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 271-300
Следен написЕДНОСТИ III, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици), 36-40