Реч речовита- збор недозбор, дозбор, презбор

0
Ни треба реч речовита за речта да ни се слуша или чита. А и да ни се гледа. Да, таква наша реч се гледа...
mofljus мофљус

Зборови за разбирачка

0
Зборовите од народниот говор се секогаш за разбирачка. Освен ако не се знаат, ако не знаеме што значат, што именуваат, што заменуваат, а што...
);