Вечниот број 7

(Од „Тајниот свет на математиката“) Ниеден број не ужива толку почитување како бројот 7. За Питагора и неговите следбеници тој е „невин“ број. Единствен број помал од 10 кој...

Што е „Папокот на светот“?

Некои сметаат дека е тоа некогашната престолнина на Инките, наречена Куско, на јазикот на Кечу индиосите, а значи токму тоа-„Папок на светот“. Други сметаат...

Граѓанско општество

Развојот на граѓанското општество е предуслов за демократско созревање на секое општество. Тоа е предмет на дејствување на многу меѓународни институции, невладини и непрофитни...

Тестаментот на Аристотел

Со должна почит, внимание и задоволство го пренесуваме прилогот под горниот наслов на Ангелина Маркус, објавен на сајтот „Македонска нација“ (http://mn.mk). Нашите јазични и печатни...

Историски „бисери“

Постојат многубројни различни бисери и „бисери“, домашни и странски. Помеѓу нив и историски. Тие не се баш „бисерни“, со сите специфики што бисерите ги...

Историската аргументација

Без оглед што историјата зависи од луѓето и времето што ја создаваат, а многу често ја корегираат оние на кои не им одговара, притоа...