Потребно време за читање: < 1 минута

441. Голи

Крајпатен гол камен
фрла сенка на гол пат.

442. Замислувам

И на земја и на небо
насушна песна изворна.

443. Дермен

Една е крај река што била
непресушна, брза, камена.

444. Стела

Безимена стела на сонце
со три точка и прашалник.

445. Уважение

Градел, соградил, обградил
за исправени луѓе пред него.