Потребно време за читање: < 1 минута

47. Можно

Игра клокни пиркел зема,
Беранис сон усикан верно,
Мелотек јарет дете лесно.

Небо трезгал госно смеа,
Јадоме надеж кона песна,
Оркевик елов утро сонце.

Ведро фиста рени квечер,
Драдон будно алко сенка,
Шенас жикор расте време.