Потребно време за читање: < 1 минута

33.

Бадрини мадрини кадрини,
солсити долсити голсити,
идроман колдроман одроман,
туф, круф, суф.

Огладата погладата одгладата,
желасина жерамина жедакина,
пририци мирици дурици,
блаф, клаф, шлаф.

Аченија влаченија саченија,
уземиси пруземиси клуземиси,
радомана лакомана бразомана,
илик, прилик, зилик.