Потребно време за читање: < 1 минута

13. Кос

Летрен утигора
гракло санетик
пологон.

Траклуника бид
осторис гредло
винетур.

Радовија колвак
семинат донет
јајата.