Потребно време за читање: < 1 минута

54. Пред

Ринкал длоса ете,
Агин усолит вие,
Слибил бека јас,
Одрикс трег нема,
Илава плис живо,
Дерик трос колку,
Млисон штрес јас,
Беденија ли може.