Потребно време за читање: < 1 минута

32.

Илисно милисно дриг,
барало марасло слиг.

Астија параластија конк,
голарија торомарија онк.

Шугивали другивали ил,
ритисали ситиграли кил.

Оленике доленике трус,
еверике понедике скрус.