Потребно време за читање: < 1 минута

23. Потполошка

Кралисна влима
епетија слетрин.

Бодегир тризагел
осаден плетарес.

Јај земниколив
глогло жузинат.