Потребно време за читање: < 1 минута

Неколку латински изрази кои се одомаќиле во македонскиот јазик-говорната практика, a особено во стручни расправи. Добро е да се знае нивното значење и да се користи во секоја, не само „специфична“ пригода. Зошто? Едноставно затоа што се одомаќени.

Нудиме и мал избор на латински изреки или мудрости, во оригинал и превод, исто така за помнење и користење. Нема зошто.

Ab eterno-Отсекогаш, од искони, од памтивек;

Vox populi, vox Dei-Гласот на народот, глас божји; она шот го сака народот е светост;

O tempora, o mores!-О, чудни ли времиња, чудни ли обичаи!;

Gloria mundi-Слава на светот, чест на светот: sic transit gloria mundi-така минува славата на овој свет;

Modus vivendi-Начин на живеење, поднослив живот во заедница на противнички страни, според начелото: да живееш и да му дадеш на друг да живее;

Punctum saliens-Точка која отскокнува; она што е битно, суштина на нешто, главна точка околу која се се врти, она што е решавачко во некоја работа, главна работа, јадро на нешто;

Прочитај и за ... >>  Богатењето на јазикот со странски зборови и изрази

Ad bene vivendum breve tempus satis longum est-За добар живот краткото време е доста долго;

Aetate rectius sapimus-Со годините стануваме помудри;

Alind est celare, alind tracere-Едно е да се прикрива, друго да се премолчи;

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere-Треба да живееш за друг ако сакаш да живееш за себе;

Amicitia nisi inter bonos esse non potest-Пријателство може да постои само помеѓу добри луѓе;

Amor vincit omnia-Љубовта победува сѐ;

Imago animi semo est-Говорот е слика на душата;

Loqui ignorabit qui tacere nesciet-Кој не умее да молчи, не ќе умее ни да зборува;

Multi multa, nemo omnis novit-Многумина (знаат) многу, а никој не знае се;

Omnis bonus liber-Секој добар човек е слободоумен;

Pauca loquaris, multo fac!-Малку збори, многу твори!;

Sera nimis vita est crastina: vive hodie!- Премногу е доцна утрешното живеење: живеј денес!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here