Потребно време за читање: < 1 минута

51. Во него

Без збор песна
и збор без песна
во него,
па пред него
како сонувач
пред рани зори.

Како да е меѓу
дека буден,
дека уште сам
со секој
како него
во достојание.

Надојдуваат
мирна вода
и сончевина.