Потребно време за читање: < 1 минута

55. Во место

Стамено во место
пред бездна достојува
он долго време
по предолго скитање
во пустина непрегледна,
како човек во живот
меѓу
наспоредно бранување
на возбуда и спокој.

Достојува долго
иако знае
оти му минува времето
на самодокажување
со дела кои веќе не се
од него создадени,
кои се раѓаат сами,
без него безнадежно
меѓу земја и небо.

А луѓе огнени
штотуку почнуваат
своја борба
окуражени дека он
достојува стамено
во место пред бездна.