урбан модерен живот urban moderen zivot

Состојби на и траги од урбаниот- модерниот живот

Податоци од 2007-ма година кои во меѓувреме многу не се променети, па мошне валидно ја илустрираат: -незавидната состојба на урбаната живеачка; -проблемот на абортусите и загрозата...

„Паметна куќа” (Smart House)

Интелигенцијата на куќата се базира на два концепта: првиот се однесува на електронските и информатичките системи кои се битни елементи на проектот, а другиот...

Климатските промени и градскиот живот

„Вентилација на градовите“ Научниците сметаат дека со климатските промени ќе дојде до натпросечен пораст на температурите во градовите и бараат урбанистички мерки со кои би...
рационално користење на струја

Рационално користење на струја

Современиот- модерниот живот не треба да признава и прифаќа штедење на што било, туку рационално користење или трошење. Тоа наједноставно значи без она што...
штедливи сијалици stedlivi sijalici

Штедливи сијалици? Не, благодарам!

Иако до крајот на годинава во државите на Европската унија, Австралија и Калифорнија ќе биде невозможно во продавниците да се купат класични сијалици, зашто...
street art grafiti улични графити

Street art: графити

Графитите се пораки на јавни површини, во пишувана или ликовна форма. Именувани се според италијанскиот збор „graffito“ што значи чкртање, а коренот го влече...