urban zivot урбан живот

Уште една предупреда: Животот во градот не само опасен, туку и погубен за здравјето!

И досега пишувавме- пренесувавме сознанија, односно резултати од научни истражувања, но најновите предизвикуваат крајна загриженост и преземање на лични мерки на заштита, од кои...
Боите во домот boite vo domot

Боите во домот

Текстов е напишан со користење на основни сознанија за влијанието на боите во животот воопшто, како и за теоријата на боите. Неговата цел е...

За урбаниот велосипедизам

Велосипедот се смета за еден од најдобрите и најкорисни изуми во човековата историја. Освен што има многу примени во спортот и рекреацијата, тој во...

Стручно за употребата на гипсот во ентериерот

Познато е дека гипсот е еколошки беспрекорен материјал, воопшто не е штетен за човекот. Меѓу другото, затоа што во услови на зголемена влажност на...
мода moda

Основни сознанија за модата

Терминот доаѓа од латинскиот modus, што значи начин. Тоа е назив на нови и минливи прифатливи облици на живот. Терминот обично се применува на...

Боите во куќниот амбиент

Боите во станот можат да бидат показатели на тоа дали сте вие некој кого го интересира само практичната или, пак, и естетската функција на...