Како навреме да откриете дека некој лаже?

Психолозите одамна детално го проучиле однесувањето на оној што лаже, а ако ги знаете нивните сознанија (препораки) ќе немате никакви проблеми- тешко дека ќе...

Национален идентитет

Некои нафрлоци преземени од други за темелна расправа: Националниот идентитет е еден од социјалните кој битно ја одредува човековата личност и претставува најбитен и најсеопфатен...

7 смртни женски гревови на секоја врска

Не морате да верувате дека се тоа. Ако сте направиле некој од нив, не значи дека сте грешни. Можеби имате лични такви двојно повеќе. Во...

Љубовта и вљубувањето

Алхемичарите во стариот Египет верувале дека со малку додатен напор кој било материјал можат да го претворат во злато. Иако веродостојноста на таа теорија...

Зошто мажите ги лажат жените?

Мажот ја лаже жената за да го добие нејзиното одобрение оти едноставно не може без него. Лаже и за да се истакне во група,...

Стареењето и времето

Сѐ уште не постои чудотворен лек што би можел да ја спречи појавата на физичките симптоми на стареењето и да го продолжи човечкиот живот....