Помеѓу компромисот и толеранцијата

Честопати во приватната и јавната комуникација, а поради лична заштита и на сопственото искуство и знаење, особено кога донесуваме одлуки и решенија, запираме пред...

Идентитети и односи на Балканот

Станува збор за мошне актуелна и комплексна проблематика која бара темелна промисла и елаборација. Односите помеѓу народите што живеат на просторот на Балканскиот полуостров...

Перење мозок

„Овие навистина ни го перат мозокот“, е фраза што ја користиме кога ни станува неподнослива некоја медиумска кампања, а особено кога очевидно се користат...

Разлики помеѓу мажите и жените

Дали се потребни посебни истражувања за откривање на разликите помеѓу мажот и жената? Зарем тие не се познати? Има нешто непознато што ги оддалечува...

Љубов, секс и книги

Каква е врската помеѓу книгите и љубовта односно сексот? Да, во љубовта книгите се секогаш подарок со кој не можеме да промашиме (дури и...

Полигинија-полиаморија

Што е тоа полигинија? Кога постоела? Постои ли сѐ уште? А полиаморија? Сѐ почеста е денес?! Без оглед колку да им звучи болно на жените,...