Барок

Дали барокот е само стил од минатото кој одамна си го (до)кажал своето? Дали во некои основни елементи не продолжил до денес, не продолжува...

Двор и дворец

Најнапред, со двор се означува владетелски дом, убава градба во која живее владетелот со своето семејство и со дворјаните, a која наедно е негова...