Почетна Создадени дела ДУМАЊЕ НА ГОЛЕМ И МАЛ ЧОВЕК XVIII

ДУМАЊЕ НА ГОЛЕМ И МАЛ ЧОВЕК XVIII

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVIII

  Неминовно за преживување: соживот, спомагање и споделување.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVIII

  Со добрина, ведрина и топла насмевка на лице меѓу луѓе.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVIII

  Нема утрешнина за денешна целосно партизирана држава.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVIII

  Безлични и безначајни најголем уплав имаат од лични и видни личности.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVIII

  Провинциски и примитивни партиски лигуши избираат за свои предводници недоветни и тапоумни.