Почетна Дела во создавање ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија

ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија

  ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија, 54

  54. Љубов и Слобода Љубов и Слобода се одамна заедно. Долго се запознаваат меѓусебно и велат дека меѓусебно не се познаваат доволно. Токму тоа најногу...

  ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија, 53

  53. Речено неречено(Внатрешен разговор со себе) -Што рече? -Не реков ништо. -Како ништо? -Така. Сакав да речам. -Зошто не рече? -Немам кому. -Како немаш? А што сум јас?! -Си, но јас нема...

  ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија, 52

  52. Најнакрај Најнакрај секогаш по многу краишта, како последен крај Ист е како секој, но единствен без нов почеток. Може и како конечен крај, очекуван...

  ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија, 51

  51. Напразно Никако не можам да доумам зошто ми бараше како да ме молеше да напишам нешто само за тебе. Само да ти напишам, а...

  ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија, 50

  50. Камени скалила до земјанка Се искачува по стрмни камени скалила од подножје на камена планина до нејзин врв; на кој, познато е, се наоѓа...

  ЖИВОТВОРНА СОНЧЕВИНА, наративна поезија, 49

  49. Земја Не може човек без свое парче земја. Сеедно големо или мало, секако важно за него, за друг и за други со него. Сеедно...