Почетна Дела во создавање ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ

ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ

  ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ, 45

  45. Единство на единствености На повеќе наврати, во мои проблесоци во мислата и прозни дела (романи), сум изнел-елаборирал став дека ЕУ не е и не...

  ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ, 44

  44. Забележување Да, и јас забележав мои проблесоци во мислата-сентенции, афоризми, изреки, думања (промислувања), ставови и заложби во предизборните пораки на некои од кандидатите за...

  ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ, 43

  43. Мал есеј за независното судство како предуслов за демократска правна држава Не треба многу стручност, ниту „општо“ знаење за функционална и ефикасна држава за...

  ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ, 42

  42. Свест за сопствените вредности Ги препознаваат ли и се гордеат ли малите народи со своите големи луѓе? Дали е тоа во „природата“ на големите...

  ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ, 41

  41. Повторливо Да се разбереме: Тоа што одвреме-навреме ја „истакнувам“ грандиозноста на моето мислечко и книжевно творештво, наспроти непризнателноста и мојот егзистенцијален и општествен статус, е...

  ЗА СЛОБОДНО ПРОБЛЕМАТИЗИРАЊЕ И ПРОМИСЛУВАЊЕ, 40

  40. Политичката наивност Што е политичката наивност? Состојба на политичкиот дух? Не. Таа е наивност како и секоја друга. Колку едноставна, толку привлечна и-бескорисна. На пример,...