Почетна Дела во создавање ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази

ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази

  ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази, 25

  25. Гајле-Грижа Многу гајлиња ни го товарат умот, ни легнуваат на душа. Ќе се издржи ли живот во сиромаштија и скапотија? Ќе се кренеме ли...

  ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази, 24

  24.Вистина О, вистино! Кој може тебе да те порази? Лагата никако и никогаш, туку само оние што ја кријат и умираат со неа скриена. Да,...

  ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази, 23

  23. Глад Гладта предизвикува нелагода, грчеви, малаксаност, психичка слабост. Тоа по дефиниција. А по природа и општество поднослива тешкотија на живеачката, поточно живуркањето; потоа на...

  ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази, 22

  22. Влада-Владеење Не е нераскинлива врската помеѓу владата и владеењето. Напротив, за жал, во минатото, а и денес таа е пречесто или раскинлива со секој...

  ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази, 21

  21.Знаење Цел живот се учи за животот да се научи; колку од него вреди за паметење, а колку да им се препушти на заборавот и...

  ТИВКИ КЛОКОТИ, рефлексивни искази, 20

  20. Забрана Најпрвин посега по забрана оној што е немоќен сам или со помош на други да надмине нешто со последици; кои, пак, предизвикуваат други,...