Почетна Дела во создавање ТЕКОВИ, раскази/ескизи

ТЕКОВИ, раскази/ескизи

  ТЕКОВИ, раскази/ескизи, 78

  78. Сведоштво Тој успеа да стане од смртната постела во рана зора, да измие снага, да облече топла облека, да го угасне огнот во огништето,...

  ТЕКОВИ, раскази/ескизи, 77

  77. Разрушени Се разрушуваа долго, многу години. Најсетне, пред два дена конечно се разрушија. И старата куќа и животот во неа. Не се разрушија истовремено,...

  ТЕКОВИ, раскази/ескизи, 76

  76. Конечно фати бестрага Се разбра дека конечно фати бестрага. Сите разбраа, и старо и младо. Конечно бидејќи долго, со години наназад се спремаше за...

  ТЕКОВИ, раскази/ескизи, 75

  75. Знак Радомир Пламеноски тврди дека секој жив човек се раѓа со единствен и неповторлив знак што го носи до смрт. Кај некој видлив, кај...

  ТЕКОВИ, раскази/ескизи, 74

  74. Меѓу дивина и питомина Лидија Петрова и Стојмир Дејаноски се видни и мошне ценети личности во своите кругови. Таа во музичкиот, тој во менаџерскиот....

  ТЕКОВИ, раскази/ескизи, 73

  73. Матна река Рекава на чиј десен брег доаѓам често е одамна матна. Некогаш мислам дека мора да е таква штом тече низ голем град...