Почетна Дела во создавање НАСЛОВИ (СĖ ВО НАСЛОВ)

НАСЛОВИ (СĖ ВО НАСЛОВ)

  НАСЛОВИ (СЀ ВО НАСЛОВ), 26

  26. СТАСА НА КРАЈОТ ОД ПАТОТ, ПРЕД БЕСПАТЈЕ. СЕГА НАЗАД, КОН ПОЧЕТОКОТ? НИКАКО! ТОА БИ БИЛО БЕСПОЛЕЗНО. И Е ВЕЌЕ ОБЕСНАЖЕН, Е ВЕЌЕ БЕСПОМОШЕН. ЗАРЕМ ВО...

  НАСЛОВИ (СĖ ВО НАСЛОВ), 25

  25. МАЈСТОРИ ЅИДААТ МОСТ НАД ПРЕСУШЕНА РЕКА, А ЗНААТ ДЕКА НЕМА ДА ГО ДОЅИДААТ ДОДЕКА СЕ ЖИВИ. МОЖЕБИ БИ ИМАЛЕ НАДЕЖ ДЕКА СЕПАК ЌЕ УСПЕАТ...

  НАСЛОВИ (СĖ ВО НАСЛОВ), 24

  24. ТОЈ СОЗДАВАШЕ ДЕЛА ДЕЊЕ-НОЌЕ, БЕЗ ПРЕСТАН. ГИ ЖИВЕЕШЕ, ГИ ОЖИВУВАШЕ И СВОЕВИДНО ГИ ПРЕЖИВУВАШЕ. А ЖИВОТОТ, ЗА НЕГО СИВО СЕКОЈДНЕВЈЕ-НЕСОПИРЛИВ, МИНЛИВ, ДРЕБНАВ, МИНУВАШЕ КРАЈ...

  НАСЛОВИ (СĖ ВО НАСЛОВ), 23

  23. КАКО СЕ ПРИБЛИЖУВАШЕ ДО СВОЈАТА ЦЕЛ, ТАКА СĖ ПОВЕЌЕ МУ СЕ ОКРИВАА ЗНАЦИ НА ПОСТОЈАН ЖИВОТ. КОЈ НЕСОМНЕНО УСПЕАЛ ТОЛКУ ЈАКО ДА ГИ ЗАВРЗЕ...

  НАСЛОВИ (СĖ ВО НАСЛОВ), 22

  22. ОД ПАД ОСТАНУВА ОТПАД. ОТПАЃА, СЕ ОТПАДУВА И ВО ИСТО ВРЕМЕ СТАНУВА ОТПАДНИК. СЕ РАЗБИРА НЕ СЛУЧАЈНО БИДЕЈЌИ Е ОД ПАД НЕЧИЈ КАКО НИЧИЈ,...

  НАСЛОВИ (СЀ ВО НАСЛОВ), 21

  21. ЗА НЕА НИКОЈ НЕ ЗНАЕШЕ НИШТО, А СИТЕ ЗНАЕЈА СĖ ШТО ТАА ДОЗВОЛУВАШЕ ДА ЗНААТ. СЕ ГОРДЕАМ ДЕКА ЗА НЕА ОД СИТЕ НАЈМНОГУ ЗНАЕВ...