Почетна Дела во создавање НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III

НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III, 386-446

  386. Страшливецо најмногу се страши од сенки нечоечки. 387. До чоеко је најмногу. 388. Се појќе се уморуаш? Не ќе је од годињето, ами од премрежињата...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III, 310-385

  310. Неќиш ни очи да ми видиш, а камо ли да скршиш некој збор со мене. 311. Со семенки ти је полна црпката. 312. Ќе ме...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III, 237-309

  237. Секој шо ќе гласа за натуренава предавничко-апашка власт за пак да биди власт, жив срам да го јади дури не умри. 238. Уште не...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III, 184-236

  184. А бре, шо луѓе ќе бевте да не можите да се свестите и со свои очи да прогледате!? 185. Има уште нивни ко нив...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III, 121-183

  121. Мора да биди шо не било, а требало да биди. 122. Време је да се тргниме и да тргниме стамено за да бидиме шо...

  НАРОДСКИ ИЗРЕКИ III, 58-120

  58. По зборуањето на чоеко се познај колку му сечи умо. 59. Чоеко бери ум дури е при ум. 60. Кабаетлија се препраа во шо и...