ДУМА, ОПИТ, УКА

  ДУМА, ОПИТ, УКА, 172

  172. Единство И едност и единство, но најпрвин единственост во единство. Едноста значи неповторливост, единството значи сплотеност на различни интереси и цели. Единственоста е исто...

  ДУМА, ОПИТ, УКА

  78. Активен, дејствен, работлив Активност, дејственост, работливост Треба да се биде активен, да се биде дејствен секој ден, секој час, ако може секоја минута од животот....

  ДУМА, ОПИТ, УКА

  88. Безнадежност-Неизвесност-Залудност Безнадежноста убива каква било дејственост и делотворност во човекот. Таа е во исто време последен и конечен пораз на неговиот опстанок и неговата...

  ДУМА, ОПИТ, УКА

  122. Сочувствување-Сожалување-Сомилост Ако може да сочуствуваме, а да не се сожалуваме меѓусебно, тоа би било најдобро. Но бидејќи не може, што би било добро и...

  ДУМА, ОПИТ, УКА

  123. Скромност Не е на показ и доказ лажната скромност. Таа тоа не го заслужува. Ѝ подаруваме внимание на скромноста како лична карактерна особина, но...

  ДУМА, ОПИТ, УКА

  124. Слава Не стекнуваш слава ако ти е до слава. Ако ти е до неа, нема ни сам да ја стекнеш со дело или добродететлство,...