Дедо Громче

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 53

  53. Зад кулисите Здраво-живо народецу мој, Не знам дали знајте, ама ја знам па сакам и вие да си знајте оти во живото шо је на...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 52

  52. Вредностите и живото Здраво-живо народецу мој, Неколку дни се думав овојпат за шо ја ко ќе кажам да је кажано, а умо ми запираше на...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 51

  51. Меѓу Здраво-живо народецу мој, Ич не ми текиња дали досега сум кажуал за кога не ми се збори за ништо со шо малу али многу...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 50

  50. Урнисуањето и стратешкио партнер Здраво-живо народецу мој, Шо беше ова, бре луѓе?! Шо је ова, бре луѓе?! Шо ќе биди ова, бре луѓе?! Па вакво...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 49

  49. Без рода Здраво-живо народецу мој, Непара си кажувам и си пишуам оти сум без рода откога си ојде во неврат Громојца моја, си ја пресели...

  ДЕДО ГРОМЧЕ, сатирични монолози, 48

  48. Убајните во живото Здраво-живо народецу мој, И мене ко тебе одвреме-навреме, поготово кога ќе ми пукни филмо пред очи, ми иди да си подумам и...