Почетна Дела во создавање БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии

БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии

    БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 2

    2. На коњ -Јас сум на коњ! Конечно!-извика еден градски селанец облечен во син костум, бела кошула, црвена кравата и опинци на нозете.-Доста те јавав...

    БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 1

    1. Волк и овци Еден волк се сторил овца и се замешал во овци. Сакал да разбере зошто овците престанале да му веруваат дека може...