Почетна Дела во создавање КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), XXX, роман

XXX Живеалиштето на Дамјан Гласномисленикот Не е намерно од мене што досега ниту сум го прикажал, ниту сум кажал збор-два за нешто во врска со живеалиштето...

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), XXIX, роман

XXIX Достоинството Го најдов дома во постела. Ми се виде ослабен, немошен, бледолик, со уморни очи и подочници. Ме поздрави со усилена насмевка. Седнав на дрвеното столче...

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), XXVIII, роман

XXVIII За иднината како минато Ме изненади Дамјан Колумнистот со своето промислување за иднината како минато. Јас очекував да ја наметне темата за сегашноста како иднина,...

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), роман, XXVII

XXVII Безвредноста и минливоста Дамјан од Истин: -Моите колумни или поенти во збирките „Мислам и домислувам“? Ма батали! Тие се мои безвредни белешки, писанија и првични реагирања,...

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), XXVI, роман

XXVI Општост и конкретност Дамјан Истиноси: -Предизвик ми се и релациите и корелациите меѓу општоста и конкретноста. И како книжевник и како колумнист, и во мојата поезија...

КОЛУМНИСТ ШТО МИСЛИ ГЛАСНО ЗА ЖИВОТ И ЖИВОТНИ ПРИКЛУЧЕНИЈА (ПОЕНТИ), XXV, роман

XXV Доверба во човековата природа Извлечено од поетски и прозни дела на современиот виден книжевник Дамјан Истиноски: Човековата природа е даденост од раѓање и постојано надградување до...