Потребно време за читање: 2 минути

271. Мојот крај е во мигот на исчезнување.

272. Не создавам дела ни за ова ни за некое идно време. Туку за да останат со мене кога ќе ме нема.

273. Најголема љубов до смрт и по неа.

274. Пред да спомнеш име на личност со грандиозно мислечко и книжевно творештво, запрашај се дали го заслужуваш тоа.

275. Слепци води слепец со од него ослепени.

276. Знаете дека сте скоро на крајот, а сте решени да одите докрај!

277. Уште малку очекувања во исчекување.

278. Сега и овде со утре во денес од вчера.

279. Секогаш можеме да издржуваме уште некое време, но само ако работиме и создаваме за друго да ни дојде што поскоро.

280. „Стратешки партнери“ ни натурија на власт властољупци кои страховладеат оти не знаат што е тоа власт.

281. Скромна живеачка е секогаш да имаш колку што ти треба.

282. Постоиш сè додека исправено стоиш во секакви времиња и невремиња.

Прочитај и за ... >>  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 511-540

283. Не ви личи како луѓе да се мајтапите со луѓе на кои не им е до мајтапење.

284. Бидете претпазливи и подготвени за од лошиве полоши времиња.

285. Мислечка и творечка личност секогаш стои цврсто на земја.

286. Сè мое од мене создадено макотрпно, со труд и знаење.

287. Мој став во врска со мојот прием во МАНУ (малку веројатно):
Не јас, туку МАНУ би требало да има интерес нејзин член да биде мислечка и книжевна личност со грандиозно творештво.

288. Допрва неподнослива леснотија на страховладеење на мафијашкава власт во Северџганијава!

289. Завршна фаза на реализација на американското сценарио за формирање Голема Албанија и дефинитивно бришење на македонскиот народ и неговата Македонија?! Според детално испланирано времетраење?!

290. Лесно „читливо“ сценарио за дефинитивно бришење на македонскиот народ и неговата Македонија, со внимателно следење на она што се случува подолго време, во нареднот период ќе се случува на релација Тирана-Приштина-Скопје-Софија-Атина, во „содејство“ со Америте: „средби и разговори“, „консултации“, „активности“ на терен, „гостувања“, предавства и велепредавства на македонски „историчари“ во „експертската“ комисија (“првиот“ академик!), притисоци за иселување од домашните огништа, масовно „дивоградење“, беззаконие, мафијаштво, насилништво…

Прочитај и за ... >>  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ, XIX, 121-150

291. Мисли на последиците при секој избор.

292. Како ни одминува времето, така нештата стануваат сè понепоправливи.

293. Божем ми е сеедно без тебе.

294. Откако ќе согледаш како, најмногу се прашуваш зошто.

295. Не е можен рамносилен договор меѓу големи и мали и силни и слаби. А поинаков не може и не треба да биде.

296. Сум ти помогнал со мисла и дело? Драго ми е.

297. Лажните пријатели се непријатели.

298. Нема смисла да ти докажувам докажано.

299. Поголемо е злото што си го правиш на себеси, правејќи ми го мене.

300. Не знам како и не сакам да ти помогнам да го признаеш и почитуваш моето дело.