Хамлет

0
Тој е главен лик во истоимената трагедија на Шекспир, за која постојат докази дека е напишана и изведувана пред 1600-та година, но некои тематски...

Книжевните награди

0
Наградувањето на книжевниот труд е појава на 20. век. Се јавува на почетокот од векот и се шири сѐ повеќе, така што денес има...

Плакат-порака

0
Плакатот е оглас напишан или втиснат на лист хартија и обесен или залепен на јавно место. Форматот на плакатот најчесто е таков што овозможува...

Нова критика

0
Тоа е книжевно-критичко движење чии основни идеи никнале во Англија по Првата светска војна, а кое добило повеќе следбеници во САД на средината од...

Базилика

0
Првобитно, во античка Грција тоа била градба  во која се вршела служба на архонтот базилеус. Таа е рана форма на христијански храм. Кај Римјаните...

Воздржувањето

0
Воздржувањето отсекогаш било почитувано и се почитува од секого. И од оние што го практикуваат и од оние што од кои било причини не...
);