Потребно време за читање: < 1 минута

6. Писмо

Незнајни знаци и букви
и црти
изделкани од молња
во сама карпа.
Писмо кое треба допрва
некој да го одгатне,
да научи чие е,
за сетне да биде негово.

7. Камен пат

Ако не беше камен патов,
сигурно сега ќе го немаше.
Ќе беше покриен со трње,
со високи треви, коприви.
Може и натрупан со коски
на изгинати воини
во многу битки.

8. Гледај

Гледај пред и во нас.
Далеку сме ние,
во онаа сенка што
зајдува во изгрев,
пеејќи смирна песна.

9. Плам

Меѓу нас плам
и во нас плам,
а ние
еден спроти друг
седнати,
занесно загледани
во ѕвезди на наш
небосклон.

10. Вик

Давам вик по неа,
а таа како да не слуша.
Не ме слуша таа,
а на дофат ми е.
Недофатна красота.