Потребно време за читање: < 1 минута

336. Токмак

Си пробива токмак пат
со токмак во камена земја.

337. Мудрец

Зборува мудрец вистина
за свет со смирни животи.

338. Застрашени

Едни застрашени луѓе
живуркаат задоволни.

339. Итрина

Игра небрежно неговата итрина
дури громогласни веднат глави.

340. Утре без денес Ќе почне утре денес без денес
зашто молк завладеа со луѓе.