Потребно време за читање: < 1 минута

30. Страчка на топола

Струдуран петрика,
сноглден ардонеси.

Мласкотина илонец,
траткатка обладоно.

Ненија уфитарели,
глострана јабрадола.

Риритарен езедеме,
цоцкател боласел.