Потребно време за читање: 2 минути

Во секое општество, а особено во ова што го живееме, моралот се наметнува како conditio sine qua non-услов без кој не се може ниту да се преживува, а камо ли да се живее, да се опстојува. Неговата вредност е немерлива и безвремена. Во работењето-создавањето., се подразбира и во владеењето со себе и со други.

Да се биде морален, тоа значи да се промислува и домислува и да се биде искрен, чесен, достоинствен и доблесен.

Еве само мал дел од реченото за моралот од мудри луѓе:

Знаењето е основа на моралот: човек мора да знае што е добро, па и самиот ќе биде добар.
Сократ

Ниту државата, ниту владетелот, ниту палката во рацете на редарот не владеат над човекот. Само моралните закони ги штитат луѓето од луѓе.
Махабхарата

Има многу религии, но само еден е моралот.
Џон Раскин

Кај што се суперморализира, таму е аморалноста.
Семјуел Тејлор Колриџ

Современото општество има два морала: еден што го проповеда, а не се придржува на него, и друг на кого се придржува, а не го проповеда.
Бертранд Расел

Салто морале е поопасен од салто мортале.
Станислав Јержи Лец

Сето наше достоинство се состои во мислењето. Да се грижиме добро да мислиме- тоа е начело на моралот.
Блез Паскал

Во моралот, како и во уметноста, да се зборува не е ништо- да се работи, тоа е се.
Жозеф-Ернест Ренан

Во душата чувам убави морални особини кои не прават голема бучава и парада.
Лао-Це

Паметниот човек е истовремено и морален.
Аристотел

Постои само еден морал како што постои само една геометрија: тие два збора немаат множина.
Атноан Ривалори, ди л комт д Риварол

Всушност, секоја класа, дури и секоја професија има свој морал, па и него го крши секогаш кога тоа може да го прави неказнето.
Фридрих Енгелс

Луѓето без морал се најпрактични: неограничени се можностите за нивна употреба.
Душан Радовиќ

Моралот треба да стане содржина на универзална религија.
Роџер Бекон

 

Прочитај и за ... >>  Пораки на Сенека

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here