Emoji Emoticon Laughing Laughter Emoticon Carita
Лице в лице - сега е достапно онлајн Kupi Lice v lice - sega e dostapno onlajn
Купи Лице в лице - сега е достапно онлајн
Потребно време за читање: < 1 минута

Втрчува Трпе во кафуле:
-Трајко, некој ти го украде автомобилот!
Трајко:
-Виде ли кој?
Трпе:
-Не, ама ја запишав регистрацијата.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here