Потребно време за читање: < 1 минута

141. Стела

Единствена стела над безимен воин.

142. Крадач

Нема кој не го знае крадачот на сон.

143. Бег

Бег на народ кон празнотија.

144. Лошотии

Многу големи лошотии за немост.

145. Нејаснотија

Ти не можеш да си друг од вчера.