Потребно време за читање: < 1 минута

266. Подолу

Долу кон уште подолу занемен.

267. Додека

Додека дојде ден, уште некој ден.

268. Клик

Слушнав клик во подножје.

269. Присој

На присој по осој бликна песна.

270. Јак

 Со него никако не неизвесно.